BABY TENIS je určen pro děti od 7 do 9let věku. Děti navazují na předcházející výuku MINI TENISU a rozvíjejí trénink tenisové techniky, taktiky pro dvouhru a čtyřhru, zvládnutí tenisového utkání, psychologické a kondiční přípravy dětí pro závodní tenis od 10 let věku. Tréninkový proces je náročnější, trénink se stává vice drilový, probíhá v menších skupinkách maximálně po třech hráčích již na klasickém hřišti. Vytváří se hlubší vazba mezi hráčem a trenérem, rozvíjí se duševní profil dítěte spolu se soutěživostí. Více se klade důraz na kondici a herní důraz. Děti postupně přecházejí v hráčskou mládež a účastní se prvních zápasů, získávají postupně tenisové zkušenosti. Kvalitní trenér je v této fázi tréninku dítěte nejdůležitější předpoklad k postupnému růstu výkonnosti. Dítě musí chtít a spolu s ním rodiče. Tenis je dřina, proto, kdo chce být dobrým závodním tenistou, měl by trénovat nejméně 3 krát týdně, pro rekreační tenis stačí 1 týdně. Od 10 let věku májí pak děti možnost registrace v závodním klubu, účastnit se mistrovských utkání a turnajů.